El futur de la Unió Europea depen en gran mesura de la salut de la seva indústria

25 juny, 2013

council2013-button-web

El “Partit del Socialistes Europeus” ha celebrat el passat cap de setmana la seva reunió periòdica a Sofia, capital de Bulgària, i ha treballat en la definició d’alternatives a la situació política i econòmica de la Unió Europea. Crec que és especialment interessant la declaració sobre la política industrial. El document parteix de la premissa que competir amb les economies emergents a base de reduir els salaris i la protecció dels nostres treballadors i afeblint el paper de l’Estat no garanteix resultats concluents en termes econòmics. I que l’atur, el declivi econòmic i la superació de les desigualtats només podran superar-se amb una política industrial europea ambiciosa.